11.06 Expedients sancionadors (SN). Tipus d'infraccions. 2000-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017