11.07.02 Expedients de disciplina ambiental (DM). Barris. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017