11.08.01 Residus industrials declarats. Categoria europea de generació. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017