12.02.01 Serveis socials d'atenció primària. Equips Bàsics d'Assistència Primària (EBASP). 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017