12.03.03 Atenció a la infància en situació d'alt risc. Expedients gestionats segons tipus d'expedient. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017