12.09.01.01 Persones amb discapacitat a Terrassa. Evolució segons tipologia. Homes. 2002-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017