12.09.01.03 Persones amb discapacitat a Terrassa. Evolució segons tipologia.Total. 2001-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017