12.09.01.04 Persones amb discapacitat a Terrassa. Evolució segons el grau. Homes. 2001-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017