12.09.01.08 Persones amb discapacitat a Terrassa. Evolució segons l'edat. Dones. 2003-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017