13.01.01 Escoles bressol. Escoles bressol públiques. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017