13.01.04 Escoles bressol. Privades. Curs 2016-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017