13.02.01 Ensenyament primari. Centres d'ensenyament primari. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017