13.04.03 Ensenyament secundari. Centres de Cicles Formatius. Curs 2016-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017