13.05.01 Ensenyaments especialitzats. Escola Municipal La Llar. Curs 2016-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017