13.05.02 Ensenyaments especialitzats. Escola de Música i Conservatori Professional Municipal. Curs 2016-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017