13.05.03 Ensenyaments especialitzats. Escola Municipal d'Art. Curs 2016-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017