13.05.04 Ensenyaments especialitzats Programes de formació i inserció (PFI). Curs 2016-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017