13.06 Quadre comparatiu de l'ensenyament no superior. Cursos 2005-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017