13.07.04 Ensenyament universitari. Universitat Pompeu Fabra. Alumnes residents a Terrassa. Cursos 2009-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017