13.07.05 Ensenyament universitari. Universitat Pompeu Fabra. Alumnes residents a Terrassa. Doctorat. Cursos 2000-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017