13.07.07 Ensenyament universitari. UAB. Alumnes residents a Terrassa. Curs 2016-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017