13.07.10 Ensenyament universitari. Universitat de Barcelona. Alumnes residents a Terrassa. Postgrau i màster. Curs 2016-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017