13.07.11 Ensenyament universitari. Universitat de Barcelona. Alumnes residents a Terrassa. Doctorat. Curs 2016-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017