13.07.23 Ensenyament universitari. Alumnes matriculats en centres universitaris a Terrassa. Curs 2016-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017