13.08.04 Cursos de català. Procedència dels inscrits per origen i sexe. 2016-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017