13.08.05 Cursos de català. Procedència dels alumnes estrangers inscrits. 2016-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017