14.03.03 Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. Consultes de documentació arxivística.1996-2014. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017