14.03.05 Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. Nombre de documents especials. 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 i 2014. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017