14.03.07 Arxiu Tobella. Fons fotogràfic. Fotografies i negatius. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017