14.04.02 Museu de Terrassa. Públic visitant individual i en grups. Mesos. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017