14.04.09 Museu de Terrassa. Servei de cessió d'imatges i permisos per filmar, fotografiar. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017