14.04.13 Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Resum d'entrades. 2008-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017