14.05.05 Exposicions. Casa Soler i Palet. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017