14.13.02 Conferències. Centre Cultural Terrassa. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017