14.14.03 Altres actes i activitats. Casa Baumann. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017