14.14.04 Altres actes i activitats. Cultura a prop. Assistents i activitats. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017