15.04 Equipaments esportius municipals. Abonaments i usos a les pistes poliesportives. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017