15.12 Parc de Vallparadís. Utilització de les instal·lacions de la piscina del Parc. 2001-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017