16.02.05 Equipaments cívics municipals. Entitats usuàries dels equipaments. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017