17.03.04 Policia Municipal. Denúncies municipals. 2007-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017