17.03.20 Policia Municipal. Novetats. Policia assistencial. Districtes. 2007-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017