17.03.26 Policia Municipal. Novetats. Total. Districtes. 2007-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017