17.04.01 Servei de Mobilitat. Actuació a la via pública. Senyalització vertical. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017