17.04.05 Servei de Mobilitat. Recursos humans. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017