17.06.03 Unitat de Protecció Civil. Incendis forestals. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017