18.05.01 Compravendes registrades de l'habitatge usat als municipis de 5.000 habitants o més del Vallès Occidental. Habitatges, superfície i preu de venda. 2013-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017