18.09.03 Cens d'edificis. Edificis destinats principalment a habitatge. Per any de construcció i instal·lacions. Terrassa. 2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017