18.12.02 Guals. Amplada aproximada. Districtes i barris. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017