18.14 Tipologia dels vials. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017