20.02 Pressupostos municipals consolidats. Evolució dels ingressos per capítols comptables. 2000-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017